וורדפרס בעברית 2.3.1 כוללת מספר תיקוני אבטחה וכן תיקונים קטנים, ומומלץ לעדכן אליה בהתאם.

להורדת וורדפרס בעברית 2.3.1

פרטים נוספים על השינויים בוורדפרס בעברית 2.3.1.